Liste over brugerbestyrelsens medlemmer pr 1. august 2017Aktivitetshuset ejes af Egedal Kommune og drives af Stenløse Tennisklub og Søsum Borger- og Grundejerforening

Stenløse Tennisklub

Bent Pallesen, formand
tlf. 20 91 73 13 eller mail: bp@bsrev.dk
Hanne Pedersentlf. 30 77 31 49
Gitte Bondetlf. 26 23 24 49

Søsum Borger- og Grundejerforening 

Gitte Müllertlf. 21 60 84 71
Inge Overbytlf. 47 17 31 85 
Kirsten Paulsentlf. 47 17 05 82


Udlejningstelefon                       tlf. 24 84 91 79

Comments