Liste over brugerbestyrelsens medlemmer pr 1.10.2016.Aktivitetshuset ejes af Egedal Kommune og drives af Stenløse Tennisklub og Søsum Borger og Grundejerforening

Stenløse Tennisklub

Bent Pallesentlf. 20 91 73 13
Hanne Pedersentlf. 30 77 31 49
Gitte Bondetlf. 26 23 24 49

Søsum Borger- og Grundejerforening 

Nina Petersentlf. 40 19 39 98 
Inge Overbytlf. 47 17 31 85 
Kirsten Paulsentlf. 47 17 05 82


Udlejningstelefon                       tlf. 24 84 91 79

Comments