Referater‎ > ‎Bestyrelsesmøder‎ > ‎2008‎ > ‎

Onsdag d. 1. oktober 2008

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 5/11/2008 kl. 19.30 i A-huset


Tilstede: Helle, Anders, Lars
Afbud: Jacob, Lise, Nina, og Henrik.
Referent: Lars 
 

Anders, Helle og  Lars holdt et mini bestyrelsesmøde på parkeringspladsen ved A-huset uden egentlig dagsorden og blev enige om at

  • Helle sender hendes bem til aktivitetskallenderen til Jacob i aften.  Anders kontakter jacob i aften og afklare udeståender og aftaler med jacob hvem der trykker kallenderen så Nina’s drenge kan få den til omdeling i løbet af de næste  dage
  • Helle tager fat i Jacob så vi på næste SBG-møde har et brev til kommunen om godkendelse af legepladsplanen  
  • Helle bestiller en kondolence buket til Frede Olsen i anledning af Lise Olsens død Comments