Referater‎ > ‎Bestyrelsesmøder‎ > ‎2009‎ > ‎

Onsdag d. 4. februar 2009

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 4/2/2009 kl. 19.30 i A-huset.


Tilstede: Lars,  Jacob, Nina, Anders, Helle, Henrik
Afbud: Lise, Henrik, Anders 
Referent: Lars 
 
1.Godkendelse af Dagsorden
Godkendt 

2. Valg af referent
Lars

3. Godkendelse af referater
Referater af 3/12 og 7/1 godkendt

4. Evaluering af Fællesspisning 21/1
Gik godt: 35-40 deltagere.

5. Kontakt til kommunen om dispensations procedure og Agenda 22
Godkendt med rettelser 
   
6. Generalforsamlingen
Der var ikke indkommet forslag. Jacob laver og kopierer indkaldelse med konto nr sedl. Disse samt adresse lister gives til Nina fredag morgen. Ninas drenge omdeler senest 18/2. Nina bestiller natmad og spørger Jørgen om han vil være dirigent.  
Andre ting koordineres på neste bestyrelsesmøde inden GF.
 
7. Legepladsen 
Ansøgning ligger hos kommunen – Jacob rykker 

8. A-hus
Nina præsenterede et aftale forslag fra T-klub. Vi foreslår en tekstjustering af ny aftale med T-klub 

9. Eventuelt 
Egedal vil måske forringe Busdriften (334 og 158). Jacob laver en indsigelse hvor vi støtter landsbyrådets indsigelse. 
Comments