Referater‎ > ‎Bestyrelsesmøder‎ > ‎2009‎ > ‎

Onsdag d. 1. april 2009

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 1/4/2009 kl. 19.30 i A-huset


Tilstede: Lars,  Jacob, Nina, Helle, Svend
Afbud: Lise, Henrik, Anders, Nicole 
Referent: Lars 
 
1.Godkendelse af Dagsorden
Godkendt 

2. Valg af referent
Lars

3. Godkendelse af referater
udsat

4. Konstituering 
Formand: Lars, Kassere: Jacob, næstformand: Nina

5. Generalforsamlingsreferat 
Godkendt – Jacob lægger på hjemmesiden 
   
6. Oprydningsdag 19. April
Jacob organiserer (til indsamling, kaffe mv (uddeleger evnt dette jacob)), vi bruger lars trailer. 

7. Legeplads 
Lars kontakter Hanne Bier eller anden embedsmand og dryfter hvilket forum er passende for at afklare ejerforhold omkring legeplads (et møde hvorg Jørgen Olsen var villig til at deltage)
 
8. Dispensationsprocedure
Lars kontakter Mona for at få et møde i stand 

9. A-hus
Intet 

10. Eventuelt 
Vi skal huske at rykke for svar på vores (Anders) henvendelse om overdækning af trailer ved kørsel til losseplads (Anders?)

Comments