Referater‎ > ‎Bestyrelsesmøder‎ > ‎2009‎ > ‎

Onsdag d. 6. maj 2009

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.30 i A-huset.


Tilstede: Lars,  Jacob, Henrik, Nicole
Afbud: Lise, Anders, Nina, Svend
Referent: Nicole
 
1. Valg af referent
Nicole 

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Søsumvej 73
Ingen indsigelser, da det er efter loven, men hvis medlemmer har indsigelser, forholder vi os til det.

4. Oprydningsdag 19. april - evaluering
En god dag, hvor der blev samlet 110 kg. skrald ind på to timer. Der kunne godt have været flere hænder – der var 12 deltagere.

5. Legeplads 
Landsbyforeningen er ved at undersøge sagen. 
Lars tager kontakt til kommunen og aftaler et møde.

6. Udlejningsregler i A-hus
Tennisklubben har godkendt, men vi vil gerne have tilføjet noget til kontrakten, så den gamle kontrakt bliver gældende indtil ny er lavet, hvis der bliver uenigheder omkring udlejningen. Lars sender den nye formulering rundt til godkendelse i bestyrelsen. 

7. Eventuelt
Festudvalget går videre med grill-aftenen d. 12. juni. 

Comments