Referater‎ > ‎Bestyrelsesmøder‎ > ‎2009‎ > ‎

Onsdag d. 3. juni 2009

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 3. Juni 2009 kl. 19.30 i A-huset.


Tilstede: Lars,  Jacob, Henrik, Lise,  Nina, Svend
Afbud: Nicole, Anders
Referent: Lars

1. Valg af referent
Lars 

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Godkendelse af referat 
Godkendt 

4. Grill-aften 12. Juni 17.30
Jacob køber kull og tænder
Lars og Jacob tager grills med
Lars stiller bord/stole/bolde mv til rådighed

5. Legeplads 
Når Jacob har fået input fra LAL skriver Lise et brev til kommunen som oplæg til et møde om ejerforhold til lejepladsen. Brevet cleares med Jørgen Olsen inden det går til kommunen. Brevet kunne evnt. også sendes til relevante politikere.

Nina ringer til legepladsinspektør og afklare om den lejeordning kommunen forslår betyder at legepladsen skal følge standarder for kommunale legepladser.

6. Dispensationsprocedurer
Lars beder kommunen om et møde om vores oplæg

7. Udlejningsregler i A-hus
Nina fremsende den ændrede aftale til T-klub. SBG vil gerne overveje at erstatte opsigelsesklausulen med klare grænser for Tennisklubbens benyttelse. 

7. Eventuelt
Anders udtræder af bestyrelsen da han fraflytter Søsum. Vi siger tak for indsatsen. 

Vi holder bestyrelsesmøde 1/7 men aflyser i august. Overvej ideer til aktivitetskalenderen til næste møde.

Comments