Referater‎ > ‎Bestyrelsesmøder‎ > ‎2009‎ > ‎

Onsdag d. 2. september 2009

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 2. september 2009 kl. 19.30 i A-huset.


Fremmødte: Nina, Nicole, Henrik, Jacob

Valg af referent
Jacob

1 Godkendelse af Dagsorden
Godkendt

2 Godkendelse af referater
Referat fra  010709 godkendt

3 Byfest
Festen er  19. sep kl 18 på Veksø Kro
Det koster 150 for voksne, børn  4-10 koster 75, børn 0 - 3 er gratis
Der er live underholdning og abba show 

- SBG bevillger 3500, som overføres til Nicole- 

4 Aktivitetskalender  
27. nov -fællesspisning
9. dec - julebanko
29. januar - fællesspisning
26. marts -fællesspisning
18. april - DN Affaldsindsamling
18. juni - grillaften på legepladsen

Jacob kontakter nisserne for oplsyninger om deres arrangementer

5 Legepladsen  (brev til kommune)
Jacob afventer besked fra LAL kontakt vedr. ejerforhold på fællesjord/gadejord

6 Kontakt til kommunen om dispensations procedure (ref af møde).
Lars, Lise og Jacob har været til møde med Mona Jørgensen og Lotte Roed. Jacob refererede mundtligt fra dette

7 Kommuneplan (indlæg indsigelse)?  
SBG tilslutter sig Egedal Landsbyråd indsigelse/kommentarer

8 A-hus (udlejningsregler)
Ninna taler med A-hus bestyrelse  og tennisklub om overgrænse for klubbens aktiviteter på 10% ift. 2008

9 Evnt.
vi drøftede Kildedal Park og mulige  gener for vores område - særligt vil vi undersøge om transportkorridor vest for Kildedal evt. kan blive rykket ind i vores område som følge af projektet. Jacob undersøger dette.
Comments