Referater‎ > ‎Bestyrelsesmøder‎ > ‎2010‎ > ‎

Onsdag d. 3. marts 2010


Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 3. Marts 2010 kl. 19.30 i A-huset.
Tilstede: Lars, Jacob, Nina, Lise, Henrik, Svend 
Afbud: Nicole
Referent: Lars
 
1. Valg af referent
Lars

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Godkendelse af referat
6/1 og 3/2 Godkendt

4. Legeplads
Kommunen har som reaktion på vores henvendelse nu frafaldet kravet om at SBG skal betale forpagtningsafgift af lejepladsen. En ny plan for pladsen skal dog fortsat godkendes ligesom den skal godkendes af kommunens lejepladsinspektør. Kommunen mener fortsat at de ejer arealet. Vi har besluttet ikke at reagere på brevet fra kommunen. Vi fortsætter med at renovere redskaber i overensstemmelse med planen for legepladsen. Vi fastholder at SBG ejer arealet og vil forfølge dette overfor kommunen sideløbende med at legepladsen renoveres. De renoverede redskaber udføres så de lever op til krav for offentlige legepladser.
Den nye gynge leveres hos Lars – arbejdet med opsætning afventer foråret.

5. Foreløbigt regnskab og budget
Godkendt

6. Planlægning af Generalforsamling 10/3 2010 
Jacob laver underskriftssedler
Nina: mad og stemmesedler
Henrik: øl, vand og 2x2 vin til revisor og dirigent
Referent: Lars spørger Inge

7. Hjemmesiden
Jacob lægger referater på.
 
8. Udlejningsregler i A-hus
T-klub vil møde til åben del af næste SBG-møde 7/4 for snak udlejningsregler.

9. Eventuelt
intetComments