Referater‎ > ‎Bestyrelsesmøder‎ > ‎2010‎ > ‎

Onsdag d. 7. april 2010


Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 7. April 2010 kl. 19.30 i A-huset.
Tilstede: Lars, Jacob, Nina, Henrik, Svend, Marie 
Afbud: Nicole, Lise
Referent: Lars
 
1. Valg af referent
Lars

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Godkendelse af referat
3/3 Godkendt

4. Konstituering 
Formand: Lars , Næstformand: Nina og kasserer og representant i egedal landsbyråd Jacob.

5. Godkendelse af GF-referat 
Godkendt

6. F-spisning evaluering
Der kom lidt for få og planlægning var mangelfuld


7. Arbejdsdag d. 11/4
Vi mødes kl 10 på legepladsen og sætter det nye gynge stativ med fald underlag op.
Svend, Henrik, Bent tager maskiner med

Vi besluttede at bestille et nyt basket net i metal til erstatning for det gamle der er knækket (ca 6000 kr), Nina bestiller og vi håber det når frem inden)     

8. Planlægning af Oprydningsdag 18/4

Jacob sørger for øl og vand
Vi laver evnt. resterende arbejde på legepladsen (oprydning, nedskæring af buske evnt  basketnet hvis det er kommet, Lars mailer rundt når det kommer og så aftaler vi nærmere) 

9. Eventuelt
Lone Nyhus har fremsendt notat med omkostninger for køb af klaver. Vi afventer behandling af sag i A-hus inden vi tager stilling.Comments