Referater‎ > ‎Bestyrelsesmøder‎ > ‎2010‎ > ‎

Onsdag d. 5. maj 2010


Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 5. Maj 2010 kl. 19.30 i A-huset.
Tilstede: Lars, Jacob, Nina, Henrik, Svend, Lise
Afbud: Nicole, Marie
Referent: Lars
 
1. Valg af referent
Lars

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Godkendelse af referat
7/4 Godkendt med ændringer

4. Oprydningsdag 18/4 - Evaluering

Dagen gik godt om end der kunne være kommet flere

5. Planlægning af T-klub åbent hus 8/5
Nina køber kaffe og mælk samt bager en kage
Henrik bager en kage og laver kaffe på dagen
 
6. Legepladsen
Jacob lægger vedligeholdelsesplan for gynge på hjemmesiden under en  særlig legeplads side hvor vi vil samle materiale om legepladsen

Vi sætter basket net op onsdag 12/5 kl: 19.00 Henrik medbringer cement. Lars medbringer Asbjørn.

7. Eventuelt
Egedal landsbyråd har delegeretmøde 31/5 kl 19.30 i A-huset – op til 3 bestryrelsesmedlemmer er velkomne.
Comments