Referater‎ > ‎Bestyrelsesmøder‎ > ‎2010‎ > ‎

Onsdag d. 1. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 1. September 2010 kl. 19.30 i A-huset.
Tilstede: Lars, Jacob, Nina, Henrik, Marie
Afbud: Nicole, Svend, Lise
Referent: Lars
 
1. Valg af referent
Lars

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Godkendelse af referat
11/8 Godkendt

4. Aktivitetskalender
Er trykt og ved at blive uddelt
 
5. Legepladsen
Marie og Jacob er i gang med at etablere det udvidede legepladsudvalg.

6. A-hus
Nye borde og stole overvejes til salen.

7. Eventuelt
Egedal Landsbyråd har holdt møde med politikerne. Søsum står øjensynligt foran en ny lokalplan. Jacob (med input fra os andre) kontakter Ib Sørensen og Villy Eliasen herom.Comments