Referater‎ > ‎Bestyrelsesmøder‎ > ‎2010‎ > ‎

Onsdag d. 6. oktober 2010

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 6. Oktober 2010 kl. 19.30 i A-huset.
Tilstede: Lars, Jacob, Nina, Henrik, Marie, Lise
Afbud: Svend
Referent: Lars
 

Tennisklub var mødt op i den åbne møde tid for at drøfte udlejningsaftalen for A-hus. T-klub redegjorde for deres holdning og SBG for at vi var meget fleksible men for at vi kunne ændre aftalen skulle der fortsat være et anker i T-klubs brug af huset.
 
1. Valg af referent
Lars

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Godkendelse af referat
1/9 Godkendt

4. Fællesspisning 5/11 17.30
Nina: mad, kaffe, slik
Jacob: lys, lyd mv.
Lise: kage
Lars: øl, vand og vin
Marie og Henrik: Borddækning
La Cour: gerningsstedet
I.P: resten

5. Legepladsen

Maria og Jacob er i gang med at etablere det udvidede legepladsudvalg og stiftende møde vil blive afholdt inden næste SBG møde.

6. A-hus
Nye borde og stole er bestilt
Arbejdsdag: Søndag 24/10 kl 14.00 rvejes til salen.
Lars: trailer, trillebør og nøgler mv.
 
7. Eventuelt
Egedal Landsbyråd har holdt møde med politikerne. Søsum står øjensynligt foran en ny lokalplan. Jacob (med input fra os andre) kontakter Ib Sørensen og Villy Eliasen herom.

Marie foreslog at vi gentog succesen med Cirkus 3 til grill aften eller sommerfest. Vi tager på som punkt næste gang.Comments