Referater‎ > ‎Bestyrelsesmøder‎ > ‎2010‎ > ‎

Onsdag d. 3. november 2010

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 3. November 2010 kl. 19.30 i A-huset.
Tilstede: Lars, Jacob, Henrik, Marie, Lise, Svend
Afbud: Nina
Referent: Lars
 

1. Valg af referent
Lars

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse

3. Godkendelse af referat
6/10 Godkendt med rettelser (Lise)

4. Aktiviteter
Julebanko i december planlægges på næste møde

5. Legepladsen
Maria og Jacob er i gang med at etablere det udvidede legepladsudvalg og stiftende møde vil blive afholdt inden næste SBG møde.

6. A-hus
Der har været afholdt en arbejdsdag.

7. Placering af opsparing
Vi omplacerer opsparing fra Basis bank til anden bank der giver fornuftig rente (Jacob undersøger). Der var enighed om at placering i Obligationer ikke var aktuelt nu hvor renten næsten kun kan stige.
 
8. Eventuelt
Kildedalsprojektet syntes nu taget af bordet igen og i stedet rumles med planer om motorvej og bane i den udlagte transportkorridor forbi Ganløse og Knardrup til svenske lastbiler og godstog. Øjensynligt er dette kommet som en overraskelse for Egedal kommune som heller ikke har deltaget i de udvalg/arbejdsgrupper hvor bl.a. andre berørte kommuner har arbejdet med projektet. Vi tager sagen på næste gang.Comments