Referater‎ > ‎Bestyrelsesmøder‎ > ‎2010‎ > ‎

Onsdag d. 1. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 1. December 2010 kl. 19.30 i A-huset.
Tilstede: Lars, Jacob, Marie, Lise, Nina,
Afbud: Svend, Henrik
Referent: Lars
 

1. Valg af referent
Lars

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse

3. Godkendelse af referat
3/11 Godkendt med rettelser

4. Aktiviteter
Julebanko plan: nina laver småkager, Marie borddækning og kontakter Dorthe. Lise indkøber øvrige gaver. Jacob afleverer kasse til Lars inden. Lars oplæser. Alle mødes 18.30 8/12.

5. Legepladsen
Udvalget er nu kommet i gang og har 4 medlemmer

6. A-hus
Intet nyt

7. Bevilling
Vi bevilger 1000 kr til Søsum Nisserne
 
8. Eventuelt
intetComments