Referater‎ > ‎Bestyrelsesmøder‎ > ‎2011‎ > ‎

Onsdag d. 2. februar 2011

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 2. Februar 2011 kl. 19.30 i A-huset.
Tilstede: Svend, Lars, Jacob, Lise, Nina,
Afbud: Henrik, Marie
Referent: Lars
 
Bestyrelsen nød roulade og småkager og sender Svend, Hanne og Nina en venlig tanke!   

1. Valg af referent
Lars

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med rettelser

3. Godkendelse af referat
5/1 Godkendt med rettelser

4. Planlægning af genralforsamling
Der er indkommet et forslag til generalforsamlingen fra legeplads udvalget. Forslaget omdeles sammen med indkaldelsen.
Henrik: øl, vand,
Henrik: vin til dirigent og revisor
Nina: pølser mv.
Nina: stemmesedler og underskriftsseddel
Lars: dirigent (har spurgt Jørgen)
Lars: referent (spørger Inge)
Jacob: spørger om Lilian vil fortsætte som revisor
Jacob: reviderer genfor. Indkaldelse og rundsender til godkendelse
Jacob: aftaler omdeling med Lise 
Jacob: spørger om Marie og Lise er villig til genvalg

5. Legepladsen
Intet nyt

6. A-hus
Intet nyt

7. Eventuelt
Kommunen er ved at lave en trafik handlingsplan og Jacob har i den forbindelse genfremsendt Søsums trafik plan.Comments