Referater‎ > ‎Bestyrelsesmøder‎ > ‎2011‎ > ‎

Onsdag d. 6. april 2011

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 6. April 2011 kl. 19.30 i A-huset.
Tilstede: Svend, Lars, Jacob, Lise, Nina, Henrik, Carsten, Marie
Afbud:
Referent: Lars

1. Valg af referent
Lars

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Godkendelse af generalforsamlingsreferat 
Godkendt med rettelser 

4. Konstituering af bestyrelsen
Lars: formand
Jacob: kasserer
Nina: næstformand

5. Trafik
Kommunen er i gang med en trafiktælling blandt børn

6. A-hus
Intet nyt

7. Eventuelt
Næste gang vil vi starte diskussion af:
1)initiativer til at få flere medlemmer
2)Hjemmesiden
3)kommuneplan - udbyfning
Comments