Bestyrelsen

Bestyrelsen i Søsum Borger- og Grundejerforening 
vælges på den årlige generalforsamling.

Medlemmerne vælges for 2 år.

Bestyrelsen består af:

Jacob Precht (formand)
Kasper B. Nielsen (næstformand)
Lotte Krogsbøll (kasserer)
Henrik Norbrink Hass
Signe Andersen
Henrik B. Andersen
Svend Hansen
Kasper B. Nielsen
Suppleant Eva Neumann

Foreningens revisor er Lillian Jensen
Comments