Bestyrelsen

Bestyrelsen i Søsum Borger- og Grundejerforening 
vælges på den årlige generalforsamling.

Medlemmerne vælges for 2 år.

Bestyrelsen består af:

Formand Jacob Precht
Kasserer Lotte Krogsbøll
Henrik Norbrink Hass
Lise Lykke Steffensen
Henrik B. Andersen
Svend Hansen
Kasper B. Nielsen
Suppleant Eva Neumann

Foreningens revisor er Lillian Jensen
Comments