Onsdag d. 1. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 1. September 2010 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Lars, Jacob, Nina, Henrik, Marie

Afbud: Nicole, Svend, Lise

Referent: Lars

 

1. Valg af referent

Lars

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af referat

11/8 Godkendt

4. Aktivitetskalender

Er trykt og ved at blive uddelt

 

5. Legepladsen

Marie og Jacob er i gang med at etablere det udvidede legepladsudvalg.

6. A-hus

Nye borde og stole overvejes til salen.

7. Eventuelt

Egedal Landsbyråd har holdt møde med politikerne. Søsum står øjensynligt foran en ny lokalplan. Jacob (med input fra os andre) kontakter Ib Sørensen og Villy Eliasen herom.