Om foreningen

Søsum Borger- og Grundejerforening (SBG) er en frivillig forening, der varetager medlemmernes interesser over for lokale og offentlige myndigheder. Foreningen afholder desuden forskellige arrangementer til glæde og støtte for sammenholdet i byen og dens opland.

Foreningen har (pr. august 2001) 138 medlemmer af 150 mulige.

Kontingentet er 200 kr. pr. år pr. husstand. Der udsendes opkrævning sammen med indkaldelse til ordinær generalforsamling hvert år i februar eller marts måned.

Indmeldelse kan også ske ved at overføre kontingent til konto: 1551-4837057167, eller på på MobilePay 519232. Husk at angive fuldt navn og adresse.

Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift. Den vælges for 2 år ad gangen i henhold til foreningens vedtægter.

Der afholdes bestyrelsesmøder kl. 19.30 den første onsdag i hver måned (undtaget juli). Mødernes første halve time er åben for enhver, der ønsker at fremkomme med ideer, kommentarer og løsninger eller bare se, hvad der foregår. Endelig er man velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Referaterne kan findes her på siderne (links ses til venstre).

Foreningen er aktiv i lokale forhold, og den har et godt samarbejde med kommunen i alle sager. Trafikforholdene i byen er et af de væsentligste punkter, som optager foreningen.

Følg foreningen på Facebook her: https://www.facebook.com/sosumbg

Andre aktiviteter

Foreningen afholder forskellige aktiviteter i årets løb.

Foreningen er medlem af Egedal Landsbyråd (åbner et nyt vindue)