Bestyrelsen

Bestyrelsen i Søsum Borger- og Grundejerforening 

vælges på den årlige generalforsamling.

Medlemmerne vælges for 2 år.

Bestyrelsen består af:

Jacob Precht (formand)

Kasper B. Nielsen (næstformand)

Lotte Krogsbøll (kasserer)

Tom Nybroe

Signe Andersen

Mette Petersen

Henrik B. Andersen

Svend Hansen

Suppleant Eva Neumann

Foreningens revisor er Lillian Jensen