Onsdag d. 5. maj 2010

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 5. Maj 2010 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Lars, Jacob, Nina, Henrik, Svend, Lise

Afbud: Nicole, Marie

Referent: Lars

 

1. Valg af referent

Lars

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af referat

7/4 Godkendt med ændringer

4. Oprydningsdag 18/4 - Evaluering

Dagen gik godt om end der kunne være kommet flere

5. Planlægning af T-klub åbent hus 8/5

Nina køber kaffe og mælk samt bager en kage

Henrik bager en kage og laver kaffe på dagen

 

6. Legepladsen

Jacob lægger vedligeholdelsesplan for gynge på hjemmesiden under en  særlig legeplads side hvor vi vil samle materiale om legepladsen

Vi sætter basket net op onsdag 12/5 kl: 19.00 Henrik medbringer cement. Lars medbringer Asbjørn.

7. Eventuelt

Egedal landsbyråd har delegeretmøde 31/5 kl 19.30 i A-huset – op til 3 bestryrelsesmedlemmer er velkomne.