Onsdag d. 2. februar 2011

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 2. Februar 2011 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Svend, Lars, Jacob, Lise, Nina,

Afbud: Henrik, Marie

Referent: Lars

 

Bestyrelsen nød roulade og småkager og sender Svend, Hanne og Nina en venlig tanke!   

1. Valg af referent

Lars

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med rettelser

3. Godkendelse af referat

5/1 Godkendt med rettelser

4. Planlægning af genralforsamling

Der er indkommet et forslag til generalforsamlingen fra legeplads udvalget. Forslaget omdeles sammen med indkaldelsen.

Henrik: øl, vand,

Henrik: vin til dirigent og revisor

Nina: pølser mv.

Nina: stemmesedler og underskriftsseddel

Lars: dirigent (har spurgt Jørgen)

Lars: referent (spørger Inge)

Jacob: spørger om Lilian vil fortsætte som revisor

Jacob: reviderer genfor. Indkaldelse og rundsender til godkendelse

Jacob: aftaler omdeling med Lise 

Jacob: spørger om Marie og Lise er villig til genvalg

5. Legepladsen

Intet nyt

6. A-hus

Intet nyt

7. Eventuelt

Kommunen er ved at lave en trafik handlingsplan og Jacob har i den forbindelse genfremsendt Søsums trafik plan.