Onsdag d. 4. maj 2011

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 4. Maj 2011 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Svend, Lars, Jacob, Nina, Carsten, 

Afbud: Lise, Henrik, Marie

Referent: Lars

1. Valg af referent

Lars 

2. Godkendelse af dagsorden

godkendt 

3. Godkendelse af referat  

udskudt  

4. Kommuneplan- Udbygning 

Vi indledte diskussion og aftalte at lave et papir med vore holdninger

Jacob lægger ud med et udkast

5. Medlemmer

Vi er enige om næste gang at lave girokort

Vi drøftede at lave personligt opsøgende arbejde

6. Arrangementer

Vi planlægger grillaften på næste møde 

7. Hjemmeside

Jacob har lavet en ny hjemmeside i Google program der er mere fleksibelt og nemmere at bruge end det gamle. Stor tak for denne indsats.

Flere bestyrelsesmedlemmer har været den nye side igennem og den er struktureret bedre på mange punkter. Hvis der findes fejl og mangler vil det være nemmere at rette nu.

Jacob viste den nye side og gav et uddybende kursus i opdatering af siden for interesserede 

8. Eventuelt

Intet