Onsdag d. 7. november 2012

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 7. November 2012 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Lars, Nina, Henrik, Jacob, Lise, Svend, Carsten, Lotte

Afbud:

Referent: Lars

 

1. Valg af referent

Lars

 

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

3. Godkendelse af referat 

Udskudt.

 

4. Fællesspisning fredag 9 Nov. 

Vi mødes til borddækning kl 17.00. Jacob skaffer projektor, Lotte bager kage, Nina køber ind og laver mad (husk vand øl til julebanko også).

 

5. Julebanko Onsdag 28 Nov. 

Vi mødes kl 18.30. Lise køber præmier, Lars læser op, Nina bager småkager.

 

6. Ny Lokalplan og videre proces

Vi diskuterede det videre forløb.

 

7. Eventuelt

intet