Ordinær generalforsamling onsdag d. 11. marts 2015

Referat af generalforsamling onsdag d. 11. marts 2015 kl. 19.30 i A-huset.

 

Referent: Lotte Krogsbøll

 

1. Velkomst

 

2. Valg af dirigent og referent

Jørgen Olsen blev valgt som dirigent

Lotte Krogsbøll blev valgt som referent

 

3. Bestyrelsens beretning 

Lise Lykke Steffensen berettede følgende:

3 fællesspisninger med flere nye unge borgere. Der var ikke så mange til julebanko måske pga. at den lå i december i stedet for november som den har gjort før. Grillfesten er nu rykket til august. I år slår vi affaldsindsamling sammen med arbejdsdag i A-huset d. 19. april. Vi hjalp nisserne med fastelavnsarrangement, som var en stor succes hvor ca. 70 børn deltog. TDC bredbåndssagen blev afsluttet.

Vi har kommunikeret med kommunen om følgende:

-       nedlæggelse af Søsum som valgsted – har bedt om en evaluering

-       trafik på Skovvangsvej

-       byggesager og plansager

-       råstofplanen for 2016 – høringssvar om trafik og landskab

-       udmøntning af lokalplanen

Der har været afholdt almindelig vedligeholdelse på legepladsen.

Landsbyrådet: eneste aktivitet har været høringssvar til kommunens budget for 2015.

A-hus: Efter nogle vilde gymnasiefester lejes huset nu kun ud til foreninger. Det betyder færre lejeindtægter fordi lejen er mindre fra foreningerne (sbg og tennisklubben).

 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Jacob Precht uddelte og gennemgik det reviderede regnskab. Flere medlemmer og højere kontingent pr. husstand har medført en højere indtægt. Den budgetterede fondsbevilling fra Nordea var åbenbart udløbet, da vi søgte om at få dem udbetalt.

Der var ingen bemærkninger til hverken regnskab for 2014 eller budget for 2015.

 

5. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag.

 

6. Fastlæggelse af medlemskontingent for år 2015

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200 kr. og sådan bliver det!

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Lise Lykke Steffensen, Lotte Krogsbøll, Jacob Precht og Lars Gårn Hansen er på valg.

 

Lise Lykke Steffensen, Lotte Krogsbøll, Jacob Precht og Carsten Lammers blev valgt som medlemmer.

 

8. Valg af suppleant

Henrik Hass blev valgt som suppleant.

 

9. Valg af revisor

Lillian Jensen blev genvalgt som revisor

 

10. Eventuelt

Tak til Lars Gårn Hansen som er udtrådt af bestyrelsen.

Nye boliger på Stenpilsgård, ny gødningscentral på Vindekilde og trafikken i Søsum blev diskuteret. Alle på generalforsamlingen gav tilkendegivelser om at bestyrelsen får mandat til at bruge midler på at få stoppet gødningscentralen på Vindekilde. Der blev bl.a. snakket om en underskriftindsamling.