Husorden

Husorden ved brug af huset

Huset kan lejes til folkeoplysende virksomhed og af foreninger.

 Aktivitetshuset stiller mødefaciliteter til rådighed for institutioner, foreninger og klubber, der er godkendt under folkeoplysningsloven i Egedal Kommune. Huset lejes kan lejes af medlemmer fra Stenløse tennisklub og Søsum Borger og Grundejerforening.

Af brandhensyn må der maximalt opholde sig 50 personer i huset

Grussko må kun bruges indenfor på klinkegulve, ikke i salen og på 1. sal

Inventar må ikke bæres udenfor

Høj musik må ikke spilles efter kl.24 eller for åbne døre og vinduer eller i telte opstillet udenfor

Lokalerne afleveres som modtaget, i ryddet og rengjort stand

Der må ikke efterlades mad i køleskabet eller opvask på køkkenbordet

Køle/fryseskab må ikke slukkes

Alt affald skal sorteres, dvs. bio- og restaffald i de rigtige containere. Flasker, dåser mm må ikke efterlades.  Affaldsposer skal altid anbringes i containerne ved vejen. Der må ikke efterlades affald i huset eller ved siden af contaierne. Er der ikke plads i containerne, sørger lejer selv for bortskaffelse

Alle vinduer, terrassedøre og hoveddøre skal være låst inden du forlader huset

Udlejning er som udgangspunkt fra kl. 10.00 til kl. 10.00.

Der må ikke køres med biler på græsset og stierne omkring Aktivitetshuset

NB NB specielt for Tennisklubben:

De to døre med nøglekort skal blot lukkes og ikke låses. Derved kan dørene åbnes udefra med et nøglekort (nøglekortet bevirker at dørene virker u-låste indefra)

Maj 2014