Regler gældende ved udlejning af huset

Regler ved udlejning af fælleslokaler i Aktivitetshuset i Søsum.

(Disse lejeregler er ligeledes påtrykt bagsiden af lejekontrakten, som er vedlagt nederst på siden)

A.    Leje af fælleslokalerne kan ske ved henvendelse til udlejer, på telefon 24 84 91 79 .

Aktivitetshusets fælleslokaler består af: store sal med repos, entré, gang, køkken og toiletter. Tennisklubbens lokaler og terrasse mod vest er ikke omfattet af lejemålet.

Ved underskrivning af lejekontrakt betales depositum kontant.

Bemærk: der kan ikke forhåndsreserveres en dato inden der skrives lejekontrakt. Huset kan kun reserveres 1 år frem. 

Forhold vedr. udlejning, depositum, aflysning mm. er angivet på lejekontrakten.

Aktivitetshuset kan ikke lejes nytårsaften, huset udlejes ikke til ungdomsfester.

Der er service til 40 personer

B.    Udlevering af nøgle samt betaling af depositum sker efter aftale med udlejer.

C.    Lejer skal selv medbringe: viskestykker, karklude, og evt. store affaldssække.

D.    Ved brug af huset:

- Færdsel i huset skal ske under hensyntagen til Tennisklubbens aktiviteter

- Lejeren skal selv være til stede i Aktivitetshuset under udlejningen. 

- Det påhviler lejeren at sørge for at alle gæster overholder husordenen. 

- Høj musik må ikke spilles efter kl.24 eller for åbne døre og vinduer.

- Kun rengøringsmidler, der er i huset må benyttes.

- Der må kun anvendes toiletpapir i toiletterne.

- Inventar må ikke bæres udenfor.

- Det er ikke tilladt at affyre fyrværkeri ved udlejning af aktivitetshuset.

- Der må ikke bruges tegnestifter i huset.

- Der må ikke sættes tape på hanebjælker og vægge

- Der må ikke sættes levende lys på skænken i salen

- Der  skal ske en nødtørftig oprydning inden huset forlades om aftenen efter fest, så lugtgener undgås for husets øvrige brugere den næste dag.

- Udendørs ophold under arrangementer skal ske ved husets nordside.

- Tabte nøgler skal erstattes med omlægning af dørlåse og nye nøgler.

E.    Ved aflevering af huset, skal følgende være i orden:

- Lokalerne afleveres som modtaget, i ryddet og rengjort stand, og alt stillet på deres respektive pladser. 

- Service afleveres i opvasket og rengjort stand, og stillet på plads på de respektive pladser.

- Affald og flasker skal fjernes helt fra huset. Overskydende affald, der ikke kan være i affaldsbeholderne ved vejen, påhviler det lejeren at bortskaffe. Lejeren bedes tage hensyn til andre     udlejninger inden næste tømning af affaldscontainer.

- Rengøring foretages som beskrevet på opslag ved rengøringsartiklerne i mellemgangen.

F.    Efter lejemålets afslutning:

- Nøgler tilbageleveres til udlejer, efter aftale med denne.

- Mangelfuld rengøring, ituslået porcelæn og beskadiget inventar afregnes.

- Ituslået eller manglende service afregnes efter prisliste i Aktivitetshuset

- Ødelagt, manglende inventar eller skader på løsøre og/eller nagelfast inventar erstattes af lejer efter regning

G.    Foreningsaktiviteter:

 Når huset bruges til foreningsaktiviteter, ligger ansvaret for overholdelse af lejekontraktens betingelser, på den person eller forening, der er registreret som lejer/låner.

Maj 2014