Onsdag d. 1. oktober 2008

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 5/11/2008 kl. 19.30 i A-huset

Tilstede: Helle, Anders, Lars

Afbud: Jacob, Lise, Nina, og Henrik.

Referent: Lars 

 

Anders, Helle og  Lars holdt et mini bestyrelsesmøde på parkeringspladsen ved A-huset uden egentlig dagsorden og blev enige om at