Onsdag d. 3. december 2008

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 3/12/2008 kl. 19.30 i A-huset

Tilstede: Lars,  Jacob, Lise, Nina

Afbud: Anders, Helle, Henrik.

Referent: Lars 

 

1. Godkendelse af Dagsorden

Godkendt 

2. Valg af referent

Lars

3. Godkendelse af referater

Referater af 5/11 og  1/10 godkendt

4. Evaluering af Fællesspisning 21/11 og Jule Banko:

Begge arrangementer var gået godt

5. Kontakt til kommunen om dispensations procedure og planer

Lars laver et oplæg så vi kan komme i dialog med kommunen 

Jacob søger aktindsigt i byggesager

   

6. Legepladsen 

Der var ikke umiddelbart stemning for at entrere med et firma jfr. Helles oplæg, men sagen tages op igen når Helle er med. Jacob vil vende udformningen af en ansøgning med administrationen så vi kan få en sådan af sted. 

7. Eventuelt

På indkaldelsen til generalforsamling kunne man 1) opfordre til at melde sig til et fællesspisningsudvalg 2) gøre opmærksom på at grupper der ønsker at bruge A-huset i SBG regi er velkomne. 

Efter generalforsamlingen skal vi huske at holde et socialt arr. for bestyrelsen