Onsdag d. 3. september 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 3/9/2008 kl. 19:30 i A-huset 

Tilstede: Lars, Helle, Henrik, Anders, Jacob, Nina. 

 

1. Godkendelse af Dagsorden

godkendt.  

 

2. Valg af referent 

Anders 

 

3. Godkendelse af referat

Godkendt. 

 

4. Aktivitetskalenderen 

Det ridses op hvad vi snakkede om sidste gang – vi lavede en brainstorm: 

Kort gik det ud på, at hvis der var nogen der kunne tænke sig at lave nogle aktiviteter i A - huset, så kan de få det skrevet på kalenderen. Det skal være åbne arrangementer – så alle kan være med. Det skal fremgå, at det ikke koster noget at låne A-huset til den slags arrangementer. Det kunne være der også var nogen der ville arrangere flere fællesspisninger. Henrik foreslog at man kunne have en fast månedsdag, hvor der var arrangementer – så var det lettere at huske det, og at kunne planlægge efter det. 

Dragedag: Vi aftaler søndag den 19. oktober kl. 13.00 i Aktivitetshuset. Anders står for det – der bevilges penge til materialer fra SBG. Nina undersøger om hun har spoler derhjemme. 

Vi starter med at bygge dragerne, og så går vi ud og finder et sted at sætte dem op. 

Henrik har foreslået en ”tennis-charmedag” hvor søsumborgere kan prøve at svinge 

ketcheren – Nina har kontakt til tennisklubben, og de vil gerne – der findes en dag i foråret. 

Desuden skal der de faste ting på kalenderen.  

Julebanko-arrangementet lægges kl. 19:00 den 26/11. 

Fællesspisninger:  7/11 kl. 17:30 + den 23/1-2009 kl. 17:30. 

Henrik laver en skattejagt/børneunderholdning. Nina står for maden. Jacob står for 

Disneysjov. Hvis der er nogen der har et gammelt fjernsyn stående, så synes Jacob det var 

en god ide om det kunne komme op i A-huset. 

Generalforsamling den 11/3-2009. 

National oprydningsdag: Jacob finder datoen frem og er tovholder. 

Grill-arrangement: fredag den 12/6-2009. 

Det vil være godt, hvis kalenderen kommer ud i begyndelsen af oktober – og så skal der 

være en deadline en uge før, lørdag den 20. september. 

 

5. Medlemsforhold

Vi er omkring 75-80 stykker, mod omkring 120 sidste år. Jakob opfordrer til at vi spørger dem vi kender, om de ikke skal være medlemmer. 

Vi kan skrive bag på aktivitetskalenderen, at vi savner nogle medlemmer. Næste 

indkrævning skal foregå vha. et giro-kort eller lignende. Det blev foreslået om vi skal have en liste over borgere som er medlemmer på hjemmesiden – istedet blev vi enige om at have en  liste over ejendomme, som kan være medlemmer. 

 

6. Angående kommunens administrative procedure 

Lars: Kommunen lægger op til en lempeligere praksis i forbindelse med byggesager – vi må i dialog med kommunen om, hvad de mener med det. Jacob og Lars skriver et oplæg til kommunen og beder om et møde med kommunen. Det rundsendes inden det sendes til kommunen. 

 

7. Nina om A-huset 

Nina har kontakt til kommunen for at få fastslået vores aftale om A-huset. Desuden 

undersøger de hvad tilhørsforholdet er for legepladsen – om vi kan leje den, eller måske 

overtage den for et symbolsk beløb. 

Hvis vi oplever noget der mangler i huset, må vi gerne give lyd. 

Intet nyt om nye udlejningsregler. 

 

8. Hjemmesiden / referater fra bestyrelsesmøder

Vi prøver at stramme op og godkende referaterne lidt hurtigere. 

Vi snakkede om, hvorvidt vi skal have flere lokale arrangementer i kalenderen på 

hjemmesiden – der kunne stå en note på siden om, at man kan få lokale arrangementer ind på siden. Det diskuteres videre på næste møde. 

 

9. Legepladsen 

Helle har skrevet et brev til naboerne omkring legepladsen. Jan og Kirsten havde ingen 

indvendinger, men at de gerne vil have birketræet fældet. Vi venter på tilbagemelding fra resten af naboerne. Når vi har hørt fra dem, må vi gå i gang med at kontakte kommunen. 

 

10.  Forslag angående stemmeret på generalforsamling 

Henrik har foreslået, at vi laver en procedure, hvor folk skal skrive på en liste, at de er 

stemmeberettigede før de får en stemmeseddel. Jacob foreslår at vi varsler denne ændring på indkaldelsen til generalforsamling. Begge forslag godkendes. 

 

11. Evt

Sidste nyt: Vi har fået vores valgsted tilbage! Et alternativt flertal i kommunalbestyrelsen har genindført valgstedet i A-huset. – vi pønser på et læserbrev hvor vi takker kommunen – Lars skriver et udkast.