Onsdag d. 5. november 2008

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 5/11/2008 kl. 19.30 i A-huset

Tilstede: Lars, Helle, Jacob, Lise, Nina, og Henrik.

Afbud: Anders

Referent: Lars 

 

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt 

2. Valg af referent

Lars

2. Godkendelse af referater

Lars laver ’rigtig referat af mini-møde i oktober og Jacob genudsender Anders' september- referat 

3. Aktivitetskalender 

Vi aftalte at udskyde fællesspisning til d. 21/11

Bemærkninger til kalenderen til Jacob senest 6/11/08 eftermiddag. Nina og jacob koordinerer mht. trykning og omdeling.

Fællesspisning 21/11:

Skattejagt: henrik

Projekter mv.: Jacob

Drikkevarer: Jacob

Mad: Nina

Lars: mailer til marie og spørger om hun kan stå for borddækning og bage en kage – giv besked til nina   

JuleBanko:

Nina køber gaver (lise finder og mailer listen til nina)

Lars læser op

Resten af planlægningen foretages 21/11

4. Møddingssag:

Keld har øjensynligt droppet ideen.

Lars kontakter Lillian.

5. Landsbyråd / kommuneplan

Lars laver et oplæg så vi kan komme i dialog med kommunen 

Jacob søger aktindsigt i byggesager

   

6. Legepladsen 

Ambitionen er at vi senest på næste møde kan godkende en ansøgning der herefter sendes til kommunen. Jacob og Helle formulerer ansøgningen. Der var øjensynligt muligheder for at få sponseret legepladsen – noget vi efterfølgende vil undersøge. 

8. A-hus

Der forhandles fortsat om regler i en god stemning. Der var enighed om at det var vigtigt at der var en overgrænse for tennisklubbens booking af huset i reglerne. Nina går videre med sagen.

9. Eventuelt

Om trafiktiltag: Der blev snakket om muligheden for at tage et skridt ad gangen. At få kommunen til at fremme GPS-ændringen og vente med de udgiftskrævende forslag. 

Næste møde er første onsdag i december.