Onsdag d. 6. august 2008

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 6/8/2008 kl. 19.30 i A-huset

Tilstede: Lars, Helle, Anders og Henrik

Afbud: Jacob, Lise, Nina

Referent: Lars 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af aktivitetskalender

 

2. Valg af referent

Lars

 

3. Ny opkrævning

er omdelt - opgørelse af resultat afventer Jacob kommer fra ferie

 

4. Landsbyråd - kommuneplan

udskudt (jacob-lise på ferie)

 

5. Hjemmesiden

Vigtigt at den nye kontonummer og vejledning til kontingent betaling fremgår af hjemmesiden ellers udskudt (jacob på ferie)

 

6. Aktivitetskalender

Brainstorm med en række ideer som vi arbejder videre med til næste møde:

- Hvis nogen i bestyrelsen kender Søsum borgere som kunne være interesseret i at bruge A-hus til fx en kort-klub, spilaften eller lignende så snak med vedkommende og fortæl at huset kan bruges (hvis arrangementet har karrakter af et åbent arrangement rettet mod Søsum borgere så gratis i SBG regi) og at vi gerne vi annoncere det i vores aktivitetskallender

- Henrik foreslog en fast månedsdag for sbg arrangementer

- Anders foreslog en dragebygnings og flyvningsdag i efterårsferien

- Henrik foreslog en Tennis charme-reklame dag rettet mod søsum (som vi kunne annoncere og evnt deltage i fx stå for kaffe eller lign)

- Anders ville godt lave en elektronisk google version af kalenderen som fra vores hjemme side kunne downloades til folks elektroniske kallender

- Lars vil lave en 'reklame' for brug af A-hus jfr ovenfor som kunne være en del af A-kalenderen (fx bagsiden)

Alle bedes tænke videre over ideer og gerne snakke med folk som man tror kunne være interesseret i at bruge huset til arrangementer rettet mod søsum borgere. Vi regner med at finalisere A-kallender på næste møde.      

  

7. Legepladsen

Ambitionen er at vi på næste møde kan godkende en ansøgning der herefter sendes til kommunen. Helle skal have vendt planene med naboer og jacob hjælper Helle med at formulere et brev/ansøgning til kommunen inden mødet i september

 

8. A-hus

Udskudt

 

9. Generalforsamling

Jørgen Olsen har foreslået at kasseren på næste års generalforsamling spørger hver enkelt der får udleveret en stemme seddel om der er betalt kontingent (og om vedkommende har folkeregister addresse i Søsum eller ejer jord i Søsum)

 

Vi drøftede forslaget og tager sagen op igen på næste møde hvor jacob er med. Henrik fik den ide i stedet at bede alle der fik udleveret stemmesedl om at skrive navn og adresse på en liste hvor der står 'Undertegnet er gyldigt medlem af SBG (dvs at jeg enten har gyldig forlkeregister adresse i Søsum eller ejer jord i Søsum og har betalt kontingent)'.

 

Lars vender det alternative forslag med Jørgen Olsen inden næste møde.

 

10. Eventuelt

Intet

 

 

Næste møde er første Onsdag i September.