Onsdag d. 1. april 2009

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 1/4/2009 kl. 19.30 i A-huset

Tilstede: Lars,  Jacob, Nina, Helle, Svend

Afbud: Lise, Henrik, Anders, Nicole 

Referent: Lars 

 

1.Godkendelse af Dagsorden

Godkendt 

2. Valg af referent

Lars

3. Godkendelse af referater

udsat

4. Konstituering 

Formand: Lars, Kassere: Jacob, næstformand: Nina

5. Generalforsamlingsreferat 

Godkendt – Jacob lægger på hjemmesiden 

   

6. Oprydningsdag 19. April

Jacob organiserer (til indsamling, kaffe mv (uddeleger evnt dette jacob)), vi bruger lars trailer. 

7. Legeplads 

Lars kontakter Hanne Bier eller anden embedsmand og dryfter hvilket forum er passende for at afklare ejerforhold omkring legeplads (et møde hvorg Jørgen Olsen var villig til at deltage)

 

8. Dispensationsprocedure

Lars kontakter Mona for at få et møde i stand 

9. A-hus

Intet 

10. Eventuelt 

Vi skal huske at rykke for svar på vores (Anders) henvendelse om overdækning af trailer ved kørsel til losseplads (Anders?)