Onsdag d. 1. juli 2009

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 1. Juli 2009 kl. 19.30 på bænken ved A-huset.

Tilstede: Lars, Henrik, Lise,  

Afbud: Nicole, Jacob, Nina, Svend

Referent: Lars

 

1. Valg af referent

Lars

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af referat 

3/6 Godkendt 

4. Grill-aften 12. Juni 17.30

Aflyst pga regn

5. Legeplads 

Lise afventer input fra Jacob (LAL) og vil herefter skrive et brev til kommunen som oplæg til et møde om ejerforhold til lejepladsen. Brevet cleares med Jørgen Olsen inden det går til kommunen. Brevet kunne evnt. også sendes til relevante politikere.

(jfr sidste møde: Nina ringer til legepladsinspektør og afklare om den lejeordning kommunen forslår betyder at legepladsen skal følge standarder for kommunale legepladser).

6. Dispensationsprocedurer

Der er aftalt møde med kommunen 20/8. Lars, Jacob og Lise deltager.

 

7. Udlejningsregler i A-hus

udskudt

(jfr sidste møde: Nina fremsende den ændrede aftale til T-klub. SBG vil gerne overveje at erstatte opsigelsesklausulen med klare grænser for Tennisklubbens benyttelse.) 

8. Eventuelt

Næste møde første onsdag i september.

Lise vil se på trafik efter ferien.

Hvis festudvalget skulle få ideer til arrangementer vil bestyrelsen se velvilligt på at bidrage økonomisk og arbejdsmæssigt.  

Vi tager aktivitetskalenderen på til næste møde.