Onsdag d. 2. september 2009

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 2. september 2009 kl. 19.30 i A-huset.

Fremmødte: Nina, Nicole, Henrik, Jacob

Valg af referent

Jacob

1 Godkendelse af Dagsorden

Godkendt

2 Godkendelse af referater

Referat fra  010709 godkendt

3 Byfest

Festen er  19. sep kl 18 på Veksø Kro

Det koster 150 for voksne, børn  4-10 koster 75, børn 0 - 3 er gratis

Der er live underholdning og abba show 

- SBG bevillger 3500, som overføres til Nicole- 

4 Aktivitetskalender  

27. nov -fællesspisning

9. dec - julebanko

29. januar - fællesspisning

26. marts -fællesspisning

18. april - DN Affaldsindsamling

18. juni - grillaften på legepladsen

Jacob kontakter nisserne for oplsyninger om deres arrangementer

5 Legepladsen  (brev til kommune)

Jacob afventer besked fra LAL kontakt vedr. ejerforhold på fællesjord/gadejord

6 Kontakt til kommunen om dispensations procedure (ref af møde).

Lars, Lise og Jacob har været til møde med Mona Jørgensen og Lotte Roed. Jacob refererede mundtligt fra dette

7 Kommuneplan (indlæg indsigelse)?  

SBG tilslutter sig Egedal Landsbyråd indsigelse/kommentarer

8 A-hus (udlejningsregler)

Ninna taler med A-hus bestyrelse  og tennisklub om overgrænse for klubbens aktiviteter på 10% ift. 2008

9 Evnt.

vi drøftede Kildedal Park og mulige  gener for vores område - særligt vil vi undersøge om transportkorridor vest for Kildedal evt. kan blive rykket ind i vores område som følge af projektet. Jacob undersøger dette.