Onsdag d. 4. marts 2009

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 4. marts 2009 kl. 19.30 i Aktivitetshuset.

Til stede Lars, Helle, Henrik, Jacob, Lise og Nina (ref.).

Ikke at tilstede Anders

1. Dagsorden Godkendt

2. Referat fra 4/2 godkendt

dog med den rettelse at Henrik og Anders ikke var tilstede.

3. Generalforsamling

Jørgen Olsen har givet tilsagn om at være dirigent. Inge har givet tilsagn om at være referent. Nina sørger for stemmesedler. Jacob laver underskriftsliste, Svend vil gerne forsætte som suppleant. Henrik sørger for øl, vand og vin gaver. Nina for ost, pølse og brød. Vi mødes kl.19.00

4. Legepladsen

Byggeansøgningen ligger hos ”Plan & Byg”, når den er i hus kommer fuglerede gyngen.

5. Hjemmeside. Lars var blevet kontaktet ang. reklame på SBG hjemmeside, det ønsker vi ikke.

6. Kontakt til kommunen ang. dispensationsansøgninger og Agenda 22

Lars laver en mødeaftale efter generalforsamlingen.

7. A hus

Intet nyt.

8. Evt.

Ang. busdrift har Egedal landsbyråd søgt om udsættelse af høringsfristen. Jacob er forsat på sagen.