Onsdag d. 4. november 2009

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 4/11-09 kl. 19.30 i Aktivitetshuset.

Til stede Lars, Svend, Henrik, Jacob og Nina (ref.).

Ikke til stede Lise og Nicole

1. Dagsorden

Godkendt

2. Referat fra 7/11

ikke  godkendt endnu, skal lige skrives.

3. Aktivitetskalender

Jacob havde datoer med, et par tilføjelser bl.a. ”Åbent hus” d.8. maj med ST. Nicole kontaktes(af hvem?) ang. byfest dato.

4. Legepladsen

Jacob rykker LAL ang. svar vedrørende byjord. Ingen er rigtig varme på legepladsudvalget, Henrik er lidt lunken på sagen og kontakter Jan(nabo til legepladsen) ang. fælles levende hegn.

5. Kommuneplanen

Rigtig flot arbejde, ros til Lise! Her skal ikke gøres mere.

6. Hjemmeside

Har været ned pga. regnskabskoks. Generelt oplever vi at siden er ret svær at lægge nye ting ind på. Bl.a. mangler der en del referater. Måske var det en ide at bruge google web design, vi tager sagen op igen. Se bl.a. www.egedallandsbyraad.dk  

7. A hus

Der arbejdes stadig på den interne procedure, Lars laver udkast som rundsendes, er der intet at indvende, vil Nina gå videre med sagen i Aktivitetshusets bestyrelse. Der er fælles arrangement for ST og SBG d.8. maj kl.14-17. Vi laver kaffe og kage, ST laver tennisintroduktion. Vi skal have styr varmen i huset flere gange er det sket at der koldt når vi kommer i løbet af ugen, sætter festdeltagerne varmen ned?

8. Evt

intet