Onsdag d. 7. oktober 2009

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 7/10-09 kl. 19.30 i Aktivitetshuset.

Til stede Lars, Lise og Nina (ref.).

Ikke til stede Svend, Henrik, Jacob og Nicole

1. Dagsorden

Godkendt

2. Referat fra 2/9

godkendt 

3. Byfest evaluering

Meget ros til fest udvalget. Rigtig god fest og fantastisk underholdning. Ønsker om at festen holdes i Søsum næste år, evt. et telt foran A-huset. Datoen skal med i aktivitetskalenderen, så folk kan reservere dagen i god tid. 

4. Aktivitetskalenderen

Udskudt, da Jacob i øjeblikket er på ferie.

5. Legepladsen

Udskudt til næste gang.

6.  Kommuneplanen

Rigtig flot arbejde, ros til Lise! 

7. A hus

Der arbejdes stadig på den interne procedure!

8. Evt. 

intet