Onsdag d. 1. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 1. December 2010 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Lars, Jacob, Marie, Lise, Nina,

Afbud: Svend, Henrik

Referent: Lars

 

1. Valg af referent

Lars

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse

3. Godkendelse af referat

3/11 Godkendt med rettelser

4. Aktiviteter

Julebanko plan: nina laver småkager, Marie borddækning og kontakter Dorthe. Lise indkøber øvrige gaver. Jacob afleverer kasse til Lars inden. Lars oplæser. Alle mødes 18.30 8/12.

5. Legepladsen

Udvalget er nu kommet i gang og har 4 medlemmer

6. A-hus

Intet nyt

7. Bevilling

Vi bevilger 1000 kr til Søsum Nisserne

 

8. Eventuelt

intet