Onsdag d. 2. juni 2010

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 2. Juni 2010 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Lars, Jacob, Nina, Svend,

Afbud: Nicole, Marie, Henrik, Lise

Referent: Lars

 

1. Valg af referent

Lars

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af referat

5/5 Godkendt med ændringer

4. Grillaften 18/6 kl 17.30 på legepladsen

Lars køber grill kul og sprit, Lars og Jacob tager grill med. De nye bænke er samlet så der bør være siddepladser nok (ellers henter vi tæt på). Vi henter bolde, legetøj hos Lars efter behov.

5. Nyt T-klub åbent hus 12/6 kl. 14-16

Nina har aftalt et nyt åbent hus med tennisklub. Der var snak om at information herom var vigtigt

 

6. Legepladsen

Jacob har indkøbt to bord-bænke – de er samlet og på plads

Vi er enige om at legepladsudvalget (Henrik-Nina) godt kan udvides med andre interesserede nu – udvalget skal i gang efter sommerferien - Jacob har en liste med interesserede.

7. Eventuelt

Vi aftale et ekstraordinært møde den 22/6 kl 20 i A-huset for at få styr på aktivitetshuset kalenderen. Nina undersøger inden om der er basis for den annoncerede sommerfest.