Onsdag d. 3. februar 2010

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 3. februar 2010 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Lars, Jacob, Nina, Lise, Henrik, Svend  

Afbud: Nicole 

Referent: Lars

 

1. Valg af referent

Lars 

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af referat 

6/1 Udskudt

4. Legeplads 

1) Nina orienterede om alternative gynge muligheder: Nina bestiller en gynge 125Ø i lærk med gummifliser levering slut februar. Nina, Henrik og Svend planlægger fjernelse af gammelt gyngestativ og afgravning til faldunderlag samt opsætning i overensstemmelse med den eksisterende plan samt evnt arbejdsdag i den forbindelse. Afgravet jord placeres indtil videre på grunden. Efter Henriks vurdering og orientering var der enighed om at bibeholde de eksisterende træer på legepladsen indtil videre. 

2) Lars har taget kontakt til kommunen og bedt om et møde om ejerforholdet. Jørgen Olsen vil gerne deltage i et sådant møde. 

5. Foreløbigt regnskab og budget 

Godkendt

6. Planlægning af Generalforsamling 10/3 2010  

Svend, Nina og Henrik er på valg alle er villige til genvalg

Lars spørger Jørgen og Lillian om de vil fortsætte som dirigent og revisor og undersøger om suppleant. Lars laver indkaldelse – i indkaldelsen tilbyder vi en SMS-e-mail orienteringsservice om vores arrangementer som Lise står for – Jacob tænker på hvordan det kan organiseres smart. Vi venter med at organiserer det praktiske til Marts mødet. 

7. Kommuneplan

Lise ser på den vedtagne plan 

8. Hjemmesiden 

Jacob opdaterer den.

 

9. Udlejningsregler i A-hus

Vi afventer svar. 

10. Eventuelt

intet