Onsdag d. 3. marts 2010

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 3. Marts 2010 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Lars, Jacob, Nina, Lise, Henrik, Svend 

Afbud: Nicole

Referent: Lars

 

1. Valg af referent

Lars

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af referat

6/1 og 3/2 Godkendt

4. Legeplads

Kommunen har som reaktion på vores henvendelse nu frafaldet kravet om at SBG skal betale forpagtningsafgift af lejepladsen. En ny plan for pladsen skal dog fortsat godkendes ligesom den skal godkendes af kommunens lejepladsinspektør. Kommunen mener fortsat at de ejer arealet. Vi har besluttet ikke at reagere på brevet fra kommunen. Vi fortsætter med at renovere redskaber i overensstemmelse med planen for legepladsen. Vi fastholder at SBG ejer arealet og vil forfølge dette overfor kommunen sideløbende med at legepladsen renoveres. De renoverede redskaber udføres så de lever op til krav for offentlige legepladser.

Den nye gynge leveres hos Lars – arbejdet med opsætning afventer foråret.

5. Foreløbigt regnskab og budget

Godkendt

6. Planlægning af Generalforsamling 10/3 2010 

Jacob laver underskriftssedler

Nina: mad og stemmesedler

Henrik: øl, vand og 2x2 vin til revisor og dirigent

Referent: Lars spørger Inge

7. Hjemmesiden

Jacob lægger referater på.

 

8. Udlejningsregler i A-hus

T-klub vil møde til åben del af næste SBG-møde 7/4 for snak udlejningsregler.

9. Eventuelt

intet