Onsdag d. 6. januar 2010

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 6. Januar 2009 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Lars, Jacob, Nina, Lise, Henrik  

Afbud: Nicole, Svend, 

Referent: Lars

 

1. Valg af referent

Lars 

 

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

3. Godkendelse af referat 

2/12 Godkendt med rettelser

4/11 Godkendt

 

4. Julebanko -Evaluering  

Der var ca. 20 til Julbanko – kunne godt være flere, ellers gik det godt – tak til nana for dejlige småkager og indkøb gaver

 

5. Fællesspisning 29/1 

Nina laver mad som sædvanligt 

Lise bager kage

Henrik dækker bord

Der er øl og vand

 

5. Legeplads 

Vi har besluttet tre nye ting:

1) Henrik og Nina udgør et legepladsudvalg. Når ting er i gang udvides med interesserede uden for bestyrelsen

2) Vi går i gang med fjernelse af gamle redskaber og opsætning af en gynge der følge standarder for kommunale lejepladser – alt i overensstemmelse med den udarbejdede lejepladsplan.

3) Henrik ser på om træ-hegn skal beskæres jfr henvendelse herom fra Nabo 

4) at vi ikke vil skriver under på lejeaftalen med kommunen idet vi ikke får nogen sikkerhed for råderet over arealet. Lars beder om møde med kommunen hvor vi fremfører at vi mener at SBG ejer området i kraft af områdets historie, præcedens fra bylaugshuset og det forhold at vi har vedligeholdt arealet igennem alle år. 

 Jacob skaffer materiale fra LAL og Lars orienterer Jørgen Olsen om at vi prøver at få et møde med kommunen.  

 

6. Hjemmesiden 

Endnu en lukning pga regning er gået forkert. Jacob har bedt om nye koder så vi kan ændre adressen.

 

7. Udlejningsregler i A-hus

vi afventer svar. 

 

8. Kommuneplan

Lise undersøger om vores indsigelse er indarbejdet 

 

9. Eventuelt

intet