Onsdag d. 2. november 2011

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 2. November 2011 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Lars, Nina, Carsten, Lise

Afbud: Jacob, Henrik, Svend

Referent: Lars

1. Valg af referent

Lars

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af referat 

Godkendt

4. Aktivitets kalenderen

Jacob koordinerer udbringning med Lise.

5. Legepladsen

-Planen er nu godkendt af kommunen.

-Udvalget kontakter en legepladsinspektør inden opsætning af nye redskaber. 

-Træbeskæring er gennemført.

-Lars har mailet kommunen om regningen på 4000 kr for deres sagsbehandling som vi regner med er en misforståelse.

6. Trafik

Lise fremsender igen vores trafikplan.

7. Vandproblemer

Lars har rundsendt et udkast til henvendelse til kommunen. Efter bemærkninger runder Lars Vagn som også inviteres med til mødet med kommunen.

8. A-hus

Lars har sendt den aftalte mail til T-klub hvor SBGs holdning og aftalen fra sidste års møde med T-klub ridses op.

9. Jule Banko Onsdag 30/11

Vi mødes kl 17.00 til borddækning mv. (spisning 17.30 Banko 19.00)

Nina laver mad. Lise køber gevinster.

Lars køber øl, vand, kaffe, tee og servietter.

10. Eventuelt

intet