Onsdag d. 5. januar 2011

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 5. Januar 2011 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Henrik, Lars, Jacob, Lise, Nina,

Afbud: Svend, Marie

Referent: Lars

 

1. Valg af referent

Lars

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af referat

1/12 Godkendt med rettelser

4. Fællesspisning 21/1

Aflyst pga dobbelt booking af A-hus

5. Henvendelse fra Ganløse biblioteksgruppe (vedhæftede)

Vi er enige om at sagen falder uden for vores arbejdsområder – Lars svarer og peger på at Egedal landsbyråd er vores forum for sådanne sager

6. Legepladsen

Udvalget arbejder med plan for legeplads og aftaler med naboer om beskæring

7. A-hus

Opvaskemaskinen er repareret

Vi giver vores tilslutning til at skovbørnehaven bruger det ledige loftslokale som kontor foreløbigt indtil 1/9/2011

8. Planlægning af Generalforsamling

Lars: spørger Jørgen om han vil være ordstyrer.

Jacob: udsender udkast til indkaldelse til næste møde.

Alle: undersøger suppleant muligheder

Planlægning næste møde

  

8. Eventuelt

intet