Onsdag d. 5. oktober 2011

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 5. Oktober 2011 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Lars, Jacob, Nina, Carsten, Henrik, Svend, Lise

Afbud:

Referent: Lars

1. Valg af referent

Lars

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af referat 

Godkendt

4. Aktivitets kalenderen

Følgende blev vedtaget:

Julebanko med spisning 30/11. Spisning 17.30 – Banko 19.00

General forsamling 14/3

Fællesspisning: 13/1, 2/3

Åbent hus T-klub onsdag kl 18 i ugerne 27,28,29,30

Affaldsdag (dato Jacob)

Arbejdsdag: A-hus (22/4 A-hus giver frokost)

Arbejdsdag: legeplads (dato Jacob).

Grillaften på legeplads 15/6 (samme model som sidst – vi har dog A-hus som backup)

Jacob koordinerer udbringning med Lise.

Følgende undersøges – vi skriver ikke på kallenderen:

Lise undersøger om der er grundlag for et Høstmarked.

5. Legepladsen

Planen er nu godkendt af kommunen

Udvalget kontakter en legepladsinspektør inden opsætning af nye redskaber. 

Træbeskæring igangsættes

6. Trafik

Lise overvejer en indsigelse baseret på vores trafikplan.

7. Vandproblemer

Carsten er med som SBGs kontakt i Værebro å projektet.

Lars laver udkast til henvendelse til kommunen.

8. A-hus

Lars sender den aftalte mail til T-klub hvor SBGs holdning og aftalen fra sidste års møde med T-klub ridses op.

7. Eventuelt

intet