Onsdag d. 6. april 2011

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 6. April 2011 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Svend, Lars, Jacob, Lise, Nina, Henrik, Carsten, Marie

Afbud:

Referent: Lars

1. Valg af referent

Lars

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af generalforsamlingsreferat 

Godkendt med rettelser 

4. Konstituering af bestyrelsen

Lars: formand

Jacob: kasserer

Nina: næstformand

5. Trafik

Kommunen er i gang med en trafiktælling blandt børn

6. A-hus

Intet nyt

7. Eventuelt

Næste gang vil vi starte diskussion af:

1)initiativer til at få flere medlemmer

2)Hjemmesiden

3)kommuneplan - udbyfning