Onsdag d. 11. april 2012

Mødet blev afholdt som arbejdsdag på legepladsen.

Konstituering af bestyrelsen blev udskudt til næste møde, 2. maj.