Onsdag d. 3. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 3. Oktober 2012 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Lars, Nina, Henrik, Jacob, Lise, Svend

Afbud: Carsten

Referent: Lars

 

1. Valg af referent

Lars

 

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

3. Godkendelse af referat 

Udskudt.

 

4. Vandplan i hørring 

Carsten og Svend konkluderede at der ikke var noget i planen for gåsebæk renden som gav anledning til at vi skulle gøre indsigelse.

 

5. Ny Lokalplan og det kommende borgermøde

Vi diskuterede håndtering, der laves SBG-flyer, Lars laver et indlæg og vender i bestyrelsen. 

 

6. Eventuelt

intet