Onsdag d. 5. september 2012

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 5. September  2012 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Lars, Nina, Henrik, Carsten, Jacob

Afbud: Lise, Svend, Lotte

Referent: Lars

 

1. Opsætning af skralde stativ

Udført